Recent content by maicherr13

  1. maicherr13

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đi Nam Cát Tiên dịp giỗ tổ (13-15/4/2019)

    Xin lỗi mọi người, do có các bạn add zalo nói chuyện nên hiện tại mình đủ người rồi nhé!
  2. maicherr13

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đi Nam Cát Tiên dịp giỗ tổ (13-15/4/2019)

    Mình muốn đi vườn quốc gia Nam Cát Tiên quá mà chưa lần nào có dịp. Mình là nữ, sinh năm 88. Hiện tại chỉ có mình mình. Chào mừng các bạn muốn đi chung nhé! :D