What's new

Recent content by minhbao1876

  1. M

    [Toàn quốc] Winner X đi phượt thì như thế nào ?

    Winner X mà nhìn na ná chiếc nouvo của Trung Quốc trước kia. Tay ga ko ra tay ga, xe số ko ra xe số. Nhìn nó tàu tàu sao ấy. Mình nghĩ rằng xe này sẽ đi vào dĩ vãng giống như RSX 2015 thôi. Mặt dù giảm giá mạnh nhưng chẳng quan tâm lắm.
  2. M

    [Toàn quốc] Winner X đi phượt thì như thế nào ?

    Lúc mới ra cũng thấy mấy anh em trong hội Review ngon lắm. Nhưng một thời gian đi mới thấy xe nó có nhiều lỗi, thiết kế gồ ghề, thay lại một số phụ tùng chi phí cũng khá đắt.
Top