What's new
M
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Thông thường các hãng HK cho phép từ 1 đến 2 kiện, miễn sao tổng không quá 20kg. Mình khuyến cáo bạn nên mang tối đa 2 kiện thôi :D trừ một số trường hợp bay đi Mỹ cho phép 3 kiện hành lý gửi :)
    Chili Crab ở Geylang rẻ hơn Vivo, nhưng cũng ko rẻ hơn nhiều lắm đâu, chừng một vài $ thôi bạn.
    Hi bạn, giờ mình mới đọc đc tin này, bạn có thể photo 2 mặt (màu) của thẻ và cầm theo, vậy là yên tâm :)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top