What's new
mrken1109
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi, vì post Mộc Châu hem có hành trình cụ thể nên đang tạm thời bị khóa. Hix.. nhóm của bạn vẫn giữ ý định đi Mộc Châu & FAN chứ? Anh Hiệp vừa mới chốt đoàn, đoàn mình 12 người nhưng vẫn chừa suất dự bị cho 4 nam nữa vì hơi bị nhiều nữ ^o^. Bạn có thể alo cho anh Hiệp 0903789082 để book tour leo FAN.

    Còn nếu ý định đi Mộc Châu vẫn còn thì nếu có cho mình đi "quá giang" với. ^o^
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top