What's new
nagasawa
Reaction score
139

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bạn ơi, mình sẽ đến Siam Reap vào tối ngày 27/7 , mình khởi hành từ Poi Pet Thái Lan, không biết ngày hôm ấy bạn đã có mặt ở đấy chưa?Nếu có mặt ở Siap Reap vào ngày đó thì gọp đoàn chung để đi nhé, hiện tại mình đang có hai người !Có ji thì PM lại!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top