Recent content by Namdh

  1. N

    [Chia sẻ] Chuyến đi Đà Nẵng - Huế - Hội An - Cù Lao Chàm vừa xong

    Tháng 3-2014 thấy vietnamairline có khuyến mại 333.000 cho chuyến Hải Phòng - Đà Nẵng, mình đã nhanh tay book 1 vé khứ hồi là 666.000 đ, sau thuế và các dịch vụ là 905.000 đ. Mãi đến Thứ 2 - 14/4/2014, 8h00 mới lóc chóc bắt xe khách từ Quảng Ninh qua sân bay Cát Bi - Quảng Ninh. Ngày 01...