What's new
N
Reaction score
8

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chị phải cóp ảnh qua 1 trang web trung gian rồi mới dán vào topic được.
    Vào Facebook.com
    địa chỉ: hungcd61@gmail.com để lấy ảnh nhé!
    He he. Em cũng lên mạng xem tin tức và làm một số việc linh tinh khác. Mai chị đi offline không? Em thấy thời tiết này, e rằng phải lùi lịch off lại chứ chả chơi.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top