What's new
ngoc_ot
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Tối mai em có đi off không? Nếu đi thì mai mọi người sẽ cùng bàn về vấn đề này luôn.
    Cái vụ từ thiện giao cho đồng chí Đức chủ trì mà. Hôm thứ 6 tuần trước, off trước khi đi Mẫu Sơn, hình như đồng chí ấy cũng định đề cập đến nhưng ít người quá nên thôi.
    chị Lá ơi. Cho em add cái nick yahoo cái nhé: ngoc_thanhdattour@yahoo.com
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top