What's new
N
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Okie bạn, mình cũng chưa thấy phản hồi gì từ leader của nhóm Ấn về việc book vé và mình cũng đanng trong trạng thái canh vé. Cứ giữ lien lạc khi có thong tin gì mới trong các đợt sale của AA nhé. Mình tên Uyên. Skype: uyen.nttu
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top