What's new

Recent content by Ngumo

  1. Ngumo

    Tìm bạn đồng hành đi hội Đồng Đăng mùng 9,10,11 Tết này

    Tìm bạn đồng hành đi hội Đồng Đăng mùng 9,10,11 Tết này-Đi du Xuân, vui là chính Nhà tráu mạo muội rủ rê, cà kê các cô các chú dân Phọt ợ Thứ sáu, thứ bẩy, Chúa Nhật ngày 27,28/2 và 1/3/2015 nhằm mùng 9,10,11 tháng Giềng Tết ta, nhà tráu có ý định đi Hội Đồng Đăng-Lạng Sơn, nơi mà chỉ được đi...
  2. Ngumo

    Về topic: "Chuyện bi hài chuyến leo Fansipan 2/9/2012" của thành viên Dienman

    Re: Về topic: "Chuyện bi hài chuyến leo Fansipan 2/9/2012" của thành viên Dienman Các bác muốn xác minh với hiểu rõ, gọi cho anh Tỏa hoặc ku A Chơ. Mình có số A Chơ nhưng say rượu mất bố nó máy rồi ko thì cũng hỏi hộ các bác. Bác nào cò số thằng ku Xạ điêu, gọi nó bảo lấy số A Chơ...
Top