Recent content by nguyenchaudieu

  1. N

    Thông Tin Nhóm PKM và Hồ Sơ Thành Viên

    chào mọi người, cho mình gia nhập với nhe lý lịch trích ngang: tên: châu diệu giới tính : nam ( cái tên ko dc men lắm) sn:03/12/1991 dđ:0966695905 email: nguyenchaudieu007@gmail.com nghề nghiệp: đủ thứ sở thích: du lịch đến mọi nơi khi còn đủ sức