What's new

Recent content by nguyenphuong87

  1. N

    Đi ngẫu hứng Đà Lạt - Nha Trang - Hội An - Huế - Đà Nẵng start 6/1/2012

    Đi ngẫu hứng Đà Lạt - Nha Trang - Hội An - Huế - Đà Nẵng start 6/1/2012 Vì mình đi ngẫu hứng nên lịch trình ko được cụ thể lắm ai join cùng mình đoạn nào cũng được, hiện tại thì mình đang tham quan vòng vòng ở Đà Lạt. Mình định khởi hành đi Nha Trang ngày 6/1 rồi ở Nha Trang chơi tham quan 1...
Top