What's new
Nhat An1
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi em, tháng 9 này anh định đi Palawan, em có thể cho anh thêm thông tin cũng như di chuyển, tình hình an ninh ở đó thế nào không em!
    Cho anh thêm mấy cái tour package ở đó, và khu nào ở thì tiện! Ở mấy cái lake đó, anh xem youtube thấy người ta bơi mà thích quá! Em đi bằng hãng nào thì rẻ, anh dự định bay Cebu, và anh cũng đi 1 mình nên thấy bài em , anh mừng lắm
    email anh: ngdienanh@yahoo.com.vn
    0933551769! Sorry làm phiền em nha, cám ơn em trước và mong tin
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top