N
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Em vẫn chưa chắc chắn c ạ. Quan trọng nhất là bme có cho đi ko, nếu xin đc em đi ngay, đang chờ dịp để xin xỏ c ạ :D
    Nikio làm đúng ý tớ! Hiểu nhau thật! Tớ muốn bên cạnh mạch hồi ức chính thì mọi người cũng đưa các sự kiện trong thời gian đó vào cho hồi ức thêm đầy đủ, chứ mình tớ sao nhớ hết đc, sao chứng kiến hết đc!
    Đẩy nhanh tiến độ để đóng hồi ức này vào 30/4
    Ảnh Nikio dùng thẻ IMG nhé! Bài Nikio thấy link thôi, ko thấy ảnh
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...