What's new
phamhuuthuan
Reaction score
18

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Đường về miền Tây em có thể hỏi trực tiếp anh Barandom bên nhà ĐTM. Anh này chuyên trị vùng ĐBSCL đó :D.

    Còn việc nhắc nhở viết tiếng Việt đúng chính tả trong bài hồi ức nói riêng và diễn đàn nói chung là nhiệm vụ của BĐH diễn đàn. Mong em và mọi người hợp tác, :). Thanks!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top