What's new

Recent content by quanghopbn

  1. Q

    Kinh nghiệm xin visa Schengen - Châu Âu (phần 4)

    Bạn cho hỏi cái booking đấy bị hủy rồi họ có tra ra ko hay họ chỉ xem thôi ạ
  2. Q

    Kinh nghiệm xin visa Schengen - Châu Âu (phần 4)

    Dạ em mới được visa pháp 8/1 đến 8/2 lưu trú 15 ngày. Em đang có thắc mắc là nếu em sang pháp đó ở nhà bạn thì liệu qua hải quan họ có hỏi em cái booking phòng không. Hay em mang cái bookibg khi làm hộ chiếu théo (cái này em đã hủy liệu họ có kiểm tra ko) mọi người trả lời giúp em mới em mới đi...
Top