What's new
quanghuy88
Reaction score
25

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi quanghuy88, bạn cho Sơn địa chỉ mail để Sơn tạo group, tụi mình cùng thảo luận vụ đi Kinabalu. Hi hi, không đi cũng hok sao, bạn cũng sẽ có thêm nhiều thông tin để tư vấn cho người khác. PM Sơn hoặc mail Sơn: [email protected] nha.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top