What's new
quynho1987
Reaction score
11

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Em người Tân Phú à? Chị là dân Qưới Thành; học sinh Châu Thành B, ra trường 1981.
    Thầy Hải A m,ất , em có bết? Mà chắc em đâu có học thầy hả? Đang ở SG?
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top