Recent content by rainynguy3n

  1. R

    Bình Minh sương mù HÒN BÀ - đêm party hải sản ĐẢO RÙA - Thăm phố biển NHA TRANG

    Bình Minh sương mù HÒN BÀ - đêm party hải sản ĐẢO RÙA - Thăm phố biển NHA TRANG Không đưa link event từ bên ngoài vào bài viết Ngày 1 : Chiều t6 - 4h p.m tập trung dưới chân cầu SG (siêu thị Metro An phú) 5h p.m Đoàn xuất phát từ Tp. HCM dự tính ra khỏi đồng nai là 7h30 SG - ĐN - Bình...