What's new
R
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bác cứ yên tâm chỗ nghỉ, ra HN tôi sẽ dẫn bác đi tìm chỗ nghỉ, gần chỗ nhà tôi cũng có mấy KS nho nhỏ. Còn về cách xưng hô, vì chúng ta chỉ biết mỗi nick của nha, mà đoán là cùng con trai nên gọi là bác cho lịch sự và vui vui. Khi nọi người offline thì thường gọi nhau bằng tên nick cho dễ nhớ. Lúc về post ảnh nhìn nick là biết ngay ai. Ở ngoài này cũng không quan trọng cách xưng hô nắm đâu, nhất là đi chơi như thế này
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top