What's new
S
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • ok saba cũng đi từ tối thứ 6 nhưng mà đi bằng xế độp

    mình đăng ký solo rồi được ghép vô đó chứ thực tình bên đó cung trả biết ai
    oki, thấy saba đi xuống Vĩnh Long với bên nhà Long bụng bự, Lờ tờ mờ ;). BBO, Phuong, nhantam, Hải hú hồn thì đi bên nhà Bình Dương-Cần Thơ. mà mình xuống Vl từ tối thứ 6, saba đi chung k, cho vui, tối có tay nhậu ;)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top