Recent content by sammiduong

  1. S

    Đi Tây An - Lạc Dương - Khai Phong - Hoa Sơn - Thiếu Lâm Tự (2 - 11 / 11 / 2010)

    Đi Tây An - Lạc Dương - Khai Phong - Hoa Sơn - Thiếu Lâm Tự (2 - 11 / 11 / 2010) Mình mới vào nên không biết post ở đây có hợp lý không, mong các admin thông cảm. Số là mình đi TQ cũng nhiều vì mình từng học ở TQ nhưng mình chưa đi khu vực Tây An nên muốn đi một lần cho biết, và vì mình còn...