What's new
Samsara
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chỉ ở thành phố lớn nếu bạn ở Hotel thì có nước nóng thôi. Giá hotel khá đắt có thể tới 50 USD/đêm.

    Ngoài ra nếu ở Hostel thì thậm chí ... không có WC tử tế chứ không nói là nước nóng. Một số nơi ko có WC cứ cầm cục gạch chạy đâu thì chạy là chuyện thường.

    Nếu không có vấn đề về tài chính nên book Hotel và yêu cầu trước có Toilet riêng. Mấy người Tạng họ mặc định 1 tháng ko tắm là chuyện thường. Còn nhà mình 3 ngày là đã muốn điên :)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top