S
Reaction score
9

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • tớ đọc đc comment của bạn, chỉ là muốn chia sẻ cảm giác: trống rỗng. Không phải không biết mình thích gì mà là không biết phải làm gì để đạt được cái mình muốn. Cố gắng - sáo rỗng quá! Có những thứ quyền quyết định chẳng nằm trong tay mình, cố gắng và hy vọng chỉ mang lại sự chờ đợi vô vọng mà thôi. Có lẽ thiết thực nhất là học cách chấp nhận :)) . (tớ là female nhé)
    Tôi đã quen có người ấy, quen tâm sự tất cả với người ấy... và giờ!! khi không có người ấy, tôi thấy thiểu tự tin vào cuộc sống!!! Tôi nhớ người ấy!! nhưng... sẽ chẳng bao giờ chúng tôi gặp lại nhau!!!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...