What's new

Recent content by shark211

  1. S

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành Myanmar sau Tết (29/1-2/2)

    Bạn ơi mình cũng muốn đi Myanmar thời gian này, nhóm còn tuyển mem không ạ?
  2. S

    [Chưa chốt đoàn] ữ (Quế Lâm-Dương Sóc) tối 26/4-sáng 2/5/2019 (nghỉ lễ)

    Em ơi chị đăng ký 1 chỗ nhé, đã inbox fb em rùi nhé ?
Top