S
Reaction score
40

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi Sweetiuri mình thấy bạn post kêu gọi bà con tham gia chuyến 11 ngày tháng 11 năm nay vậy bạn về rồi có gì hay post bài cho bà con tham khảo đi mình đang chờ chuyến Bali của bạn lắm lâu rồi không đi lại nên tháng sau mình cũng comeback bạn đi rồi có gì Bali vì đợt này mình dẫn theo Mami nữa. Hy vong bài post của bạn
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...