Recent content by thanhhang27061995

  1. thanhhang27061995

    [Chia sẻ] TỨ BÌNH VÀ LẦN ĐẦU TRẢI NGHIỆM

    Hi mọi người và admin, em là mem mới vừa "thâm nhập" vào đại gia đình phượt này! Hi vọng bài viết bên dưới của em sẽ được admin + mod duyệt và không xóa bài ạ! :( Em chỉ muốn chia sẻ thêm cho mọi người biết về nơi em vừa đi mà thôi! Em vừa đi chuyến Tứ Bình về nên muốn chia sẻ cho các bạn về...