Thuocdactri247
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • > 3 Thứ Cần Nhớ
    Có 3 thứ cấm kị: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan
    Có 3 thứ cần trân trọng: Thời gian, sức khỏe, tình yêu
    Có 3 thứ nên thêm: Ngoại ngữ, đúng giờ, hành động
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top