What's new
T
Reaction score
2

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi bac Thutruong, nha mình 2 chi em gai cung se phuot trong dip tet nguyen dan nay luon, nha em da bôk ve di Sin roi, thread cua minh dai wa, de tien viec trao doi Bac cho em xin so dien thoai cua Bac roi chi em minh alo trao doi cho nhanh nhe. Em ten Dung, nu, 24 tuoi. Em o quan Tan Binh. So dt cua em la 0903 99 18 56. Cam on Bác
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top