Recent content by tnhdang

  1. T

    Tìm bạn đi Phú Quốc 4/12 - 9/12 thời gian và lịch trình linh động

    Tình hình là mình...quải đời quá nên muốn đi Phú Quốc chơi từ 4/12 - 9/12 . Tính đến hiện tại là sẽ đi du lịch một mình. Cơ bản là lâu rồi mình chưa quay lại Phú Quốc, thực ra cũng không còn nhớ nhiều vì hồi trước đi tour nên chán lắm. Kỳ này mình đã book vé máy bay tự đi 1 mình xem như thế...