What's new
trangfeo1501
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Sorry bạn vì giờ mới check thư. Từ 11-->16 mình toàn ở đảo, ngày cuối 16&17 mới ở Manila. Kể ra nếu trùng ngày ở Manila thì cùng nhau đi núi lửa Tal thì vui. Đêm mai là lên đường rồi, nhưng xem vụ dự báo thời tiết ở Cartilan hơi nản, hy vọng trời chiều lòng du khách phương xa :). Chúc các bạn đi chơi vui vẻ!
    hi bạn, thấy trog topic Philippines, bạn nói bạn sẽ ở Phil từ 11 - 18/11, trùng thời zan đó nhóm mìh cũg ở Phil luôn, có j nếu 0 phiền có thể gộp chug ăn chơi cho vui, khỏag 13, 14/11 tụi mìh có mặt ở Manila, nhóm tụi mìh 4 nữ - 1 nam
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top