What's new
V
Reaction score
7

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi bạn, giờ mới lên 4rum được.
    Bọn tớ đi 2 nữ. Bay sang Sing tối 28 âm, mùng 2 về
    Đang lên lịch trình nhưng chắc sẽ đón giao thừa ở khu Chinatown, khoảng chiều 30 âm. Nếu được thì hẹn gặp nhau ở đó hen

    Tớ add nick nhé :)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top