What's new
WeLiveInPeace
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Thông tin liên lạc của mình có ở chữ kí của mình. Xe máy gửi từ Hà Tiên lên SG thì chỉ có xe Kumho thôi, người thì 175k, xe thì 220k. Bạn nên check trớc với nhà xe nhé, nếu trống họ mới cho mình gửi. Số dt của Kumho thì hỏi anh Gúc nhé. Mình sắp đi nước ngoài nên không liên lạc bằng dtdd được đâu. Bạn cần hỏi gì thì pm ở đây hoặc YM, hoặc face Naomi Nguyen. Cheers
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top