wrangler
Reaction score
14

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào bác. Em cũng định đi cùng đội ThủyHN trong vụ đi Ấn Độ cuối năm âm lịch này nhưng định đi tới 10/2 thôi vì sau còn phải về làm. Bác xem có trùng lịch thì ae trao đổi trên face (FB.com/phanson.utc). Em thì kém món ngoại ngữ nên nếu trùng lịch đc thì tiện. Em ở vĩnh phúc
    wrangler
    wrangler
    OK em, anh cũng đang cân nhắc xem đi ntn cho phù hợp lịch đi làm, có gì anh sẽ báo nhé. Tks
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top