What's new
Y
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bạn xác nhận lại giúp mình là bạn có tham gia Group HK không nhé, xác nhận trong hôm nay, do mình đang chốt lại slượng đoàn.
    Nếu ko nhận được confirm, mình sẽ chuyển tên bạn sang 1 mems mới đăng ký, do mình đã chốt đoàn ko nhận thêm nữa.

    Thân mến
    Tks.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top