What's new
zero_
Reaction score
130

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • - Hãy là một tấm gương, đừng là một kẻ chỉ trích
    - Hãy là một phần của giải pháp, đừng là một phần của vấn đề.
    - Hãy là người đưa ra lời khuyên, đừng là kẻ phán xét.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top