What's new

Search results

  1. H

    [HCM] Tìm bạn đồng hành đi MYANMAR giữa tháng 10 (dao động trong khoảng 12-19/10)

    [HCM] Tìm bạn đồng hành đi MYANMAR giữa tháng 10 (dao động trong khoảng 12-19/10) Chào mọi người! Hiện tại mình có plan đi Myanmar vào giữa tháng 10 này. Đi tầm 6-7 ngày. Nhóm mình hiện có 4 người (2 nữ, 2 nam - 1 nam không chắc chắn lắm). Đang muốn tìm thêm bạn đồng hành đi chung (nhóm tầm 6...
Top