What's new

Search results

  1. S

    [Hỏi đáp] đau đầu gối khi đạp xe đường dài

    chào cả nhà! em có hiện tượng bị đau đầu gối khi đạp xe đường dài. bình thường em đạp 50-60 km chỉ đau mông hay đau cơ đùi chút thui, không vấn đề gì, nhưng bữa rùi em đạp 80km một mạch mất 5h rưỡi (thực ra có nghỉ uống nước 15 phút) em bị đau đầu gối, giờ cứ đi khoảng chục km nó lại đau, tuy k...
Top