Search results

  1. Erbi_my

    [Chưa chốt đoàn] Nhắn tìm đồng đội đi kora Kailash mùa xuân- từ 26/4 đến 10/5/2019

    NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI: Team mình dự kiến sẽ đi chặng Kailash- Kora thời gian từ 26/4-10/5/2019. Bạn nào quan tâm chặng này thì đi cùng nhóm mình cho vui nhé. Nhóm hiện tại có 7 nữ-2 nam. Hiện đang kỳ vọng tìm thêm vài bạn nam nữa đi cùng cho cân bằng 😂 LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN Day 1: Hà Nội- Kunming: -...
Top