Search results

  1. D

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành ngắm hoa anh đào Đài Loan tháng3/2019

    Hello, Mình dự đinh đi Đài Loan vào khoảng đầu thang 3 Có chị em bạn dì nào có kế hoach đi thoi gian này mình lập kế hoạch đi chung cho vui Tks cả nhà đã đoc tin.
  2. D

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Hàn Quốc từ 10_14/11/2018

    Mình là nữ, từ Sài Gòn đi Seoul ngy 10_14/11. Có chị em nào đi khoảng thời gian này thì mình join cùng
Top