Search results

  1. menudep

    Thường xuyên đi phượt có nên mua bảo hiểm nhân thọ

    Em thường xuyên đi phượt 1 mình, thời gian đi 1 tuần cũng có, nửa tháng cũng có, 1 tháng cũng có. Nghe mấy anh em nói nên mua bảo hiểm đi có gì cũng đỡ lo sau này nếu có tai nạn hoặc liên quan đến sức khỏe, tuy là nghe như nói giỡn nhưng e nghĩ lại cũng đúng thấy trên các trang tin tức các ông...
  2. menudep

    Đà Lạt

    Không thấy ai có bộ sưu tập hồ xuân hương nhỉ
Top