Search results

  1. awu05

    Miền nam, Bắc, Đông Ấn độ hồi kí 2011

    Hồi kí phượt độc thân Ấn Độ. Min , mod thông cảm cho mình nếu có sai chính tả hay lỗi gì nhỏ xin min chỉnh sửa giùm mình, đừng phạt thẻ mà tội nghiệp em. Đầu tiên là chuyến bay Thái Lan để tăng bo. Ngày 14 tháng 7 năm 2011
  2. awu05

    [Hỏi đáp] Cần cầu cứu tại miền nam Ấn độ

    Xin lỗi mosd . Cho mình nhờ đây 1 hai hôm Phượt tử cần cầu cứu tại miền nam Ấn độ. Mình đang bị kẹt về kinh tế lý do thẻ Visa của mình Việtcombank không thể lĩnh tiền tại ấn độ . bây giờ phải làm sao để cho đi vòng quanh Ấn độ, tiền mặt mang theo mình đã dùng hết cho miền đông Ấn rồi. ai có...
Top