Search results

  1. D

    [Hỏi đáp] Tìm khách sạn giá rẻ gần metro từ sân bay bangkok

    Chiều nay mình về tới bangkok, dự tính chơi bangkok 1 ngày. Cần xin địa chỉ, kinh nghiệm, đặc biệt tìm khách sạn giá rẻ (tất nhiên an toàn, sạch) sao cho thuận tiện: Có thể đi từ sân bay Bangkok (suva...) Bằng tàu điện Thêm chỉ dẫn đi chơi nếu có
Top