Search results

  1. N

    Tìm bạn Đồng hành, Cũng như tư vấn đi Hongkong sau tiết nguyên Đan 23/2-27/02

    Tìm bạn Đồng hành, Cũng như tư vấn đi Hongkong sau tiết nguyên Đan 23/2-27/02 Tình hình la thấy cathay pacific co vé rẻ đi Hk Khoảng 200$ bao gồm thuế nên mình đã Book 2 vé , Cần tìm 2-4 bạn đồng hành nữa cho bớt cô đơn nơi xứ người. Em rủ xem co ai cùng chí hướng thì mình vi vu 1 chuyến...
Top