Search results

  1. petedy

    Câu cua Tại TP Vancouver, Canada

    Chuyến đi picnic và câu cua đầu của mùa hè năm nay, thường mình tổ chức khoãn 5-7 gia đình trong 1 chuyến đi. Địa điểm picnic cho chuyến nầy nằm tại Cates Park,TP North Vancouver, cách TP Vancouver khoản 15-20 phút lái xe. (Metro Vancouver, tỉnh bang B.C gồm khoản 20 TP và thị trấn lân cận) ...
Top