What's new

Search results

  1. S

    [Chia sẻ] KÝ ỨC CHUYẾN ĐI AI CẬP TẾT 2018

    Vô tình săn được vé KL - Cairo khứ hồi khoảng 9tr VNĐ và có sẵn vé KL - SG chộp đại giá chưa đến 500k trước đó trùng với với thời gian đi Ai Cập do định sẵn Tết sẽ đi đâu đó mà KL với mình cho là trạm trung chuyển đi khắp nơi đến các nước khác. Chắc được Tổ Phượt độ ta Ngày 1 & 2 10/03/2018 xuất...
  2. S

    [Chưa chốt đoàn] Đi Bụi Mỹ Tháng 09, Tháng 10 2019

    Hello. 30/8 này mình bay SF và cứ đi bụi LA, Las Vegas, San Diego, Grand Canyons,....Mexico. Xong quay lại Us đi bờ đông mùa thu. Nói chung đi hết năm cũng được tùy hưng Bạn nào muốn join để đỡ cô đơn không haha
Top