Search results

  1. taquangtrung

    Tìm bạn đồng hành đi chơi Hạ Long, Cô Tô trong ngày 18, 19 tháng 10

    Hi cả nhà. Hiện tại mình đang đi công việc dưới tp. Hạ Long và mình đang có ý định đi chơi đảo Cô Tô trong 2 ngày tiếp theo đó là thứ 7 và Cn, tức là ngày 18 19 tháng 10. Theo kế hoạch mình sẽ đi 1 mình, nhưng nếu được join cùng nhóm nào đó hoặc có thêm bạn đồng hành thì vui biết mấy. Hiện nay...
Top