Search results

  1. T

    [Thông tin] Tham quan các trại trồng nấm quy mô ở Đồng Nai

    Chào mọi người, hiện mình đang làm việc bên caynamviet và mình có ý tưởng là sẽ tập hợp các địa điểm chuyên về trồng nấm với quy mô lớn như nấm linh chi, nấm rơm, nấm bào ngư tại địa phương Long Khánh - Đồng Nai... để cho mọi người tham quan du lịch, dạng như là du lịch sinh thái vậy đấy. Vì nấm...
Top