What's new

Search results

  1. A Núi

    Dốc A Lù mây mù Y Tý 31/8-2/9 ( Tuyển xế - ôm )

    Lịch trình: Ngày 31/8:19h30 có mặt ở bến xe Mỹ Đình lên xe Hải Vân nằm ngủ sáng hôm sau 6h đến Sapa. Ngày 1/9: Ăn sáng tại Sapa,lấy xe đã thuê,đổ xăng buộc đồ các kiểu 7h xuất phát: Sapa – Cán Tỷ - Mường Hum –Dền Thàng – Y Tý,chiều vào Hồng Ngài chơi tối ngủ Y Tý nhậu 138 chơi. Ngày 2/9: Y Tý...
Top