What's new

Search results

  1. MRE

    [Cần bán] MRE quân đội Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật, Hàn

    Cung cấp MRE quân đội Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc & HDR gói thực phẩm nhân đạo Mỹ, lương khô Mỹ. ĐT/Zalo: 0376760000 Fb: MRE Lương Khô Quân Đội Mỹ-NATO MRE quân đội Mỹ 700.000/gói, thùng 24 gói tương ứng 24 menu HDR quân đội Mỹ 550.000/gói, thùng 10 gói tương ứng 5 menu MRE 24H...
  2. MRE

    [Cần bán] MRE quân đội Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật, Hàn

    Cung cấp MRE quân đội Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc & HDR gói thực phẩm nhân đạo Mỹ, lương khô Mỹ. ĐT/Zalo: 0376760000 Fb: MRE Lương Khô Quân Đội Mỹ-NATO MRE quân đội Mỹ 700.000/gói, thùng 24 gói tương ứng 24 menu HDR quân đội Mỹ 550.000/gói, thùng 10 gói tương ứng 5 menu MRE...
Top